Rapportering på felles effekt-/resultatindikatorer

KRD har utarbeidet et standard skjema for innrapportering av felles indikatorer på bruken av virkemidlene over kap. 551 post 60 og 61. Etter oppdrag fra KRD er dette standard skjema nå realisert som et webbasert innrapporteringssystem.

 


Det webbaserte systemet er tilgjengelig for alle som har tilgang til internett. Systemet vil fungere i de fleste "standard lesere" som Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari.


Brukere må registrere seg selv med brukernavn, passord og navn for å kunne logge seg inn i systemet. Etter registrering kan bruker begynne å legge inn skjema knyttet til sine prosjekter.


På fylke nivå er det en egen kvalitetsikringssrutine for godkjenning av brukere. Dette vil være nødvendig så lenge det er fritt frem for alle å registrere seg som bruker.


Innlagt informasjon i systemet kan hentes ut på de tre nivåene kommune, fylke og departement. Fylker og departement vil få tilgang til spesielle brukerkonto for utrapportering av data. Den enkelte kommune vil alltid kunne hente ut sine egne data.


Utrapportering fra systemet hentes i to format:

(1) PDF  for utrapportering av ett skjema (se eksempel)

(2) XLS (Excel) for utrapportering av mange skjema til regneark for statistikk produksjon (se eksempel)Begynne med RAPP13.50 (MRS)


Instruks for brukere som skal registrere resultatskjema knyttet til prosjekter (kommune, regionråd etc.):

  • Klikk på knapp/lenke under for å starte systemet
  • Registrer deg som ny bruker (blir automatisk logget inn)Instruks for bruker i fylket som skal ha tilgang til alle resultatskjema innenfor fylket:

  • Klikk på knapp/lenke under for å starte systemet
  • Registrer deg som ny bruker og angi brukertype til "Fylke"
  • Når du har mottatt kvitterings e-post fra systemet med din brukerinformasjon, videresend denne til oss post@spine.no  og vi vil ordne utvidet tilgang for din bruker. Dette opprettes kun en brukerkonto pr. fylke med utvidet tilgang.
RAPP13.50(MRS)

http://mrs.spine.no


Dokumentasjon


KRD dokumentasjon:

Standard rapporteringsskjema