RAPP13.50 er et komplett saksbehandler og rapporteringsverktøy for bruk i fylker, kommuner og regionråd knyttet til regionale utviklingsmidler. Programmet skal benyttes for innsendelse av årsrapport til KRD på rapporteringspliktige regionale utviklingsmidler.


KRD innehar alle rettigheter til programmet og finansierer drift og vedlikehold av programmet. Programmet er gratis for alle aktuelle brukere.


På denne produktsiden finner du nødvendig informasjon om installasjon av programmet og lenker til brukermanual og annen dokumentasjon.


Årsrapport til KRD

For informasjon om årets rapportering til departementet, gå til siden årsrapport

Installasjonsfiler

Ny installasjon

Versjon: (v2012.11-XML9))
Dato: 22.01.2013

Oppgradering

Versjon: (v2012.11-XML9)
Dato: 15.11.2012

Les mer om endringer.


Dokumentasjon

Program dokumentasjon:

Åpne brukermanual 

Brukermanual (PDF)


Oppgradere

Installere første gang


Endringsdokumentasjon


KRD dokumentasjon:

Statistikkrapportering (PDF) (Word)


Statistikkrapportering (Utgått 31.12.2009)