Oppgradere RAPP13.50 til siste versjon


Vi dokumenterer her kort hvordan du oppgraderer din versjon av RAPP13.50 til siste versjon.


Nedlasting av installasjonsfil


Last ned installasjonsfil fra lenken under og lagre denne i lokal mappe på din maskin:

http://install.spine.no/rapp13.50/upgrade.exe

Versjon: (v2012.11-XML9)
Dato: 15.11.2012


Avslutte RAPP13.50


Dersom du kjører RAPP13.50 på din maskin, må du avslutte programmet før oppgradering. Dersom programmet er installert som flerbruker program på server, må alle brukere avslutte programmet før oppgradering.Start/kjør installasjonsfil


Dersom RAPP13.50 er installert på server hos deg, kan det være nødvendig å kontakte IT-ansvarlig for å kjøre oppgraderingen. Dersom RAPP13.50 er installert lokalt på din maskin, kan du trolig kjøre oppgraderingen selv.


Start nedlastet installasjonsfil (den ligger i mappen du valgte under nedlasting). Når installasjonsprogrammet starter må du skrive inn et installasjonspassord. Dette passordet er angitt under:


Benytt installasjonspassord: sak1350


Det er viktig å lage en kopi av datamappen i tilfelle noe uforutsett skulle skje under selve oppgraderingen. Dette kan gjøres manuelt i forkant eller ved å la installasjonsprogrammet ta en kopi av datamappen. Som standard blir dette utført av installasjonsprogrammet.


Følg instrukser i installasjonsprogram


Følg instruksene på de ulike skjermbildene i installasjonsprogrammet.

  • Du må angi korrekt målmappe for RAPP13.50. Som standard er dette "C:\Programfiler\RAPP13.50" men på din maskin kan det være en annen mappe.
  • Du må angi korrekt datamappe for RAPP13.50. Som standard er dette "C:\Programfiler\RAPP13.50\Data", men på din maskin kan også dette være en annen mappe.

For mer detaljert informasjon om oppgradering, gå til generell oppgradering.
Har du spørsmål, ta kontakt med support på 99006333 eller fyll ut supportskjema.