I SPINE AS har vi utviklet skreddersydd programvare fra tidlig 90-tallet. Våre programmer er utviklet  i samarbeid med partnere og kunder. Vi leverer programvare til både offentlig og privat virksomhet. Du finner en oversikt på alle våre programmer i menyen programvare.


Nasjonalt system for søknadsregistrering

SPINE AS har utviklet og levert et nasjonalt system for regionalforvaltning på nettadressen www.regionalforvaltning.no 

Oppdragsgiver er Kommunal- og regionaldepartementet og systemet blir benyttet av fylker, kommuner og departement.


Webbasert HMS system for boligselskap

 


Vi har utviklet i samarbeid med HMS1 AS i Bergen et webbasert HMS-system for Storbybolig AS.


Se video presentasjon av systemet på youtube.Webbasert MRS-rapport (Mål,Resultat,Skjema)

I juni 2010 publiserte vi et nytt system for innrapportering av effekt- og resultatindikatorer (MRS). Skjema som skal fylles ut er basert på et standardisert KMD skjema, se lenke standardisert skjema. Dette programmet heter RAPP13.50 (MRS) og er et webbasert verktøy tilgjengelig på internettadressen: http://mrs.spine.no


For mer info, gå til RAPP13.50(MRS) 


 

Fjernhjelp

For avtalt fjernhjelp med SPINE AS, klikk på lenke under for nedlasting og oppstart av fjernhjelp.

Start fjernhjelp (Windows) (Mac)


Kontakt oss

Har du spørsmål til oss knyttet til noen av våre programmer, vennligst benytt vårt skjema for support henvendelser.


FAQ (Vanlige spørsmål)

Sjekk vår kunnskapsbase med svar på de meste spurte spørsmål og problemstillinger. Klikk her...


 

DENTAL2000 - Ny versjon

DENTAL2000(v2012.12) lagt på nett for nedlasting. Gå til DENTAL2000


 

Informasjon om RAPP13.50 (MRS)

Se hovedtekst på denne siden med mer informasjon ang. Webbasert MRS skjema.


For mer info, gå til RAPP13.50(MRS) 


Informasjon om RAPP13.50

Programmet RAPP13.50 benyttes for generell rapportering av virkemidlene innenfor kommunale næringsfond og regionale utviklingsmidler.


For mer info, gå til RAPP13.50


 

RAPP13.50 - Ny versjon

RAPP1350 lagt på nett for nedlasting. Denne oppgraderingen inneholder rutine for produksjon av eksportfil(XML) til RF13.50.


For nedlasting og oppgradering, gå til RAPP13.50(oppgradering)


 

Utvikling av DentX er innstilt!

SPINE AS har besluttet å innstille utvikling av DentX grunnet mange engasjementer. Vi vil fortsatt vedlikeholde DENTAL2000 til våre kunder.


For mer informasjon, gå til DentX.