Telefon:

Administrasjon: 41 00 80 00

Support: 99 00 63 33


Internett:

www.spine.no


E-post:

firmapost@spine.no


Besøksadresse:

Sigrid Johansensv.17f

N-7025 Trondheim


Postadresse:

Boks 4836 - Kyvannet

N-7422 Trondheim


Organisasjonsnr:

959 762 503 MVA