Adell Group AS tilbyr prestasjonssterke, kundetilpassede og pålitelige IT-løsninger for de fleste bransjer og virksomheter.


Adell dekker hele IT-feltet med programmering, systemutvikling, infrastruktur, nettverk, kommunikasjon, reparasjon, drift, datakraft og servermiljøer. Adell Group har 12 ansatte med ulik bakgrunn og kompetanse med lang erfaring. Adell er lokalisert i Haugesund - men har oppdrag og kunder i hele Norden.

Adell Group AS

Holmegaten 84

N-5523 Haugesund

Mail: post@adell.no

Tel: 52 73 10 30

Fax: 52 73 10 31


HMS1 AS drives og eies av Per Ole Mathisen som arbeider som senior HMS-rådgiver og yrkeshygieniker.


Mathisen har lang erfaring med utvikling av programvare innen HMS og HMS-arbeid generelt. Han har vært ansatt i Adekvat Info AS og derigjennom Info Tjenester AS i nesten 10 år i tillegg til å ha arbeidet i bedriftshelsetjeneste og eget konsulentselskap.

HMS1 AS

5073 Bergen

Mobil: +47 926 25 986


E-post: per.ole.mathisen@hms1.no

Internett: www.hms1.no

Indigo Security AS har sitt utspring fra CIBER Norge AS (tidligere ECsoft Norge AS) sin sikkerhetsavdeling i Bergen. Avdelingen for informasjonssikkerhet ble opprettet så tidlig som i 1998 som en følge av strenge krav til virksomheters håndtering av personvern og informasjonssikkerhet gjennom lov og avtaleverk.

Indigo Security AS

Solheimsgt. 13

N-5058 Bergen, Norway


+47 906 23 451

+47 982 80 406

firmapost@indigosecurity.no

www.indigosecurity.no
Vi er leverandør av programvare og tjenester innenfor områdene HMS og kvalitetssikring.


Pro-log kvalitetssystem er spesielt rettet mot håndverksbransjen med bakgrunn i krav fastsatt i den reviderte plan- og bygningsloven. Pro-log inneholder et komplett system for kvalitetssikring iht Pbl, internkontroll HMS, prosjektdokumentasjon og søknad/byggesak.


BraHMS Internkontroll er et HMS-system tilpasset alle typer virksomheter, og inneholder tilpasset skjematikk i forhold til de enkelte bransjer. I BraHMS finnes også egne moduler for Brannverndokumentasjon, FDV og IK-mat.


BraHMS Pluss er et nettbasert HMS-system tilpasset alle typer virksomheter.

Norsk KvalitetsForum AS

Travveien 4

3170 Sem


Sentralbord:        33 30 43 33

FAX:        33 30 43 31

E-mail: post@kvalitetsforum.no

www.kvalitetsforum.no