SPINE AS er et konsulentselskap som utvikler skreddersydd programvare løsninger basert på Microsoft teknologi både for Windows og IIS (web). 


Vi har utviklet programvare som er installert på mer en 10.000 maskiner over hele landet gjennom bl.a. vårt tidligere samarbeid med forlaget Adekvat Info AS. I dag leverer vi programvare til et bredt spekter av bransjer fra det offentlige til det private.


Selskapet ble startet av prof.dr.ing Steffen Zeuthen, dr.ing. Christian Steinebach og siv.ing. Kristian Hyllestad i 1991. Alle med bakgrunn fra fra NTH miljøet i Trondheim.