SPINE AS har besluttet å innstille utvikling av det nye webbasert tanntekniker systemet DentX.
Informasjonsbrev sendt våre kunder og gjengitt under.