DENTAL2000 er et skreddersydd administrasjonsprogram for tannteknikere. Programmet inneholder funksjoner for ordreregistrering, fakturering, lab.spesifikke rutiner, kvalitetssikring, m.m.


Oppgradere DENT2000 i desember 2012

 

Vi har lagt ny versjon på nett for nedlasting og oppgradering. Det er implementert ny funksjonalitet i DENT2000 etter tilbakemelding fra brukere.
Lisensinformasjon blir sendt alle kunder pr. e-post.


DENT2000 fungerer ikke direkte på Windows 7 eller 8. Dette skyldes et eldre bibliotek i programmet som benyttes for "forhåndsvisning" av interne rapporter før utskrift. Løsning på Windows 7 Pro er å kjøre DENT2000 i "XP mode", mer info på hjemmesidene til Microsoft


For mer informasjon om endringer i DENT2000, se endringsdokumentasjon.


Funksjonalitet med KID og innlesning av OCR-filer

Vi har nå ferdigstilt modul for innlesning av OCR-filer. For mer informasjon om OCR Giro generelt og om hvordan dette fungerer i DENTAL2000, se opplæringsdokumentasjon. Rutinene for innlesning av OCR-filer ligger i tilleggsprogrammet. Dette er beskrevet under. Du må mao. laste ned tilleggsprogrammet og installere dette.


DENTAL2000 Tilleggsmodul

Vi har utviklet et lite tilleggsprogram for DENTAL2000 brukere. I dette programmet finner du rutiner for eksport av data under ordre og arbeid til regnearket Excel. I tillegg finner du rutiner for administrasjon og innlesning av OCR-betalingsfiler.  Tilleggsprogrammet er gratis og kan lastes ned fra nettet. Programmet må installeres til samme mappe hvor DENTAL2000 er installert.  Se rubrikken til høyre på denne siden for nedlasting av tilleggsmodulen.


Du vil også finne rutiner i tilleggsmodul for produksjon av type regnskapsrapporter. Dette er rutiner som er under utvikling og vil ferdigstilt i samarbeid og behov hos kunder.


Installasjonsfiler

Klikk knappen under for å starte nedlasting av oppgradering.


Oppgradering

Versjon: (v2012.12)
Dato: 18.12.2012

Nødvendig passord for oppgradering er sendt pr.e-post.

Dokumentasjon

Klikk på lenke under for dokumentasjon:


Åpne brukermanual

Endringsdokumentasjon


PDF format av brukermanual

For utskrift av manual

For lesing (internaktiv)